Lektorování

výběr z možností

Výše uvedené vzdělávací a rozvojové aktivity mohou být v rozsahu 1-7 dnů u jednorázových aktivit (kurzů, seminářů, přednášek), nebo 3-18 měsíců u dlouhodobých tréninků a výcviků.

Po dohodě je možno sestavit specifické vzdělávání či výcvik v návaznosti na konkrétní potřeby a očekávání zadavatele.

Cena aktivit je stanovena vždy po dohodě se zadavatelem.

Realizace lektorských aktivit je možná v češtině a v angličtině.