Ceník
cena a způsob platby se stanovuje dohodou

Dlouhodobé psychologické poradenství či terapie *

ve zdůvodněných případech jsou konzultace ZDARMA

300 až 1.200 Kč 

za 50 minut

Krátkodobé ps. poradenství, terapie, diagnostika *

ve zdůvodněných případech ZDARMA 

800 až 1.500 Kč

za 50 minut

Supervize, mentoring *


1.000 až 1.500

Kč za 90 minut

1.500 až 3.500

Kč za 45 minut

2.500 až 10.000

Kč za konzultaci

*  Cena a způsob platby se stanovuje dohodou.